Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

Ozon Teknolojileri Hakkında


Ozon Hakkında

Ozon GAZI oksijen gazının güçlü bir elektrik akımı yardımıyla enerjilendirilmiş ve 3 moleküllü hale getirilmiş şeklidir. Doğada özellikle şimşek-yıldırımların çok olduğu hava koşullarında havadaki deniz kokusu-iyot kokusu şeklinde de hissedilebilir.

OZON gazının yüksek enerjili özelliği güçlü bir antiseptik özellik yaratır. Bu yüzden de OZON çok uzun yıllardır dezenfeksiyon amacıyla kullanılmaktadır. Avrupa'da birçok şehrin içme suyu OZON gazı yardımıyla dezenfekte edilmektedir. Bu uygulama ülkemizde de yaygınlaşmaktadır.

Gökyüzünün mavi renkte görünmesi bu gaz sayesinde olmaktadır. Atmosferin üst katmanlarında UV ışınları, alt katmanlarında yıldırım çakması sonucu oluşan elektrik arkının oksijeni parçalaması ile oluşan ozon, havanın temizlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. İsmi Yunanca “koklamak” manasına gelen ozein’den gelir. Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) tarafından 1840 yılında keşfedildi. Zemin seviyelerine yakın yerlerde 10 milyon hava partikülü başına bir parçacık O3 (= 0.1 ppm = 200 µg/m³) konsantrasyonlarında duman şeklinde bulunur. 2000 metre yükseklikte, çok daha azalarak 0.03 – 0.04 ppm seviyelerine düşer.

 

Ham maddesi oksijen olan ozon, depolanamayan, depolanna imkânı olmayan tek gazdır. Ozonun stoklanamamasının sebebi bulunduğu ortamın sıcaklığı ile doğru orantıda ozon gazının, bir süre sonra ham maddesi olan oksijene hiçbir uygulamaya maruz kalmadan dönebilmesidir.

EPA tarafından Güvenlik statüsü verilmiş, FDA, USDA, USDA-Organic tarafından güvenli antimikrobiyal dezenfekan olarak tescillenmiştir.

 

Suyun durumuna göre suya 0,1 ile 0,5mg/litre ozon verilmesi bakterilerin %99.99 oranında öldürülmesi için yeterlidir. Ozon gazı su ortamında biyosid etki gösterir. Biyosid etki yaygın olarak içme suyu dezenfeksiyonunda kullanılır. İçme sularını steril yapıya kavuşturmak için kullanılan bu teknolojiyi size ev, toplu yaşam alanları ve işletme çözümleri için uygun oran ve dozaj ayar sistemi ile birlikte sunuyoruz. Hayati risk unsuru hastalıklar, rahatsızlık verecek düzeyde koku oluşumunu daha başlamadan bitiriyoruz. İçme ve kullanma sularında ülkemizde son yıllarda yaygın olarak kullanılan bu sistem TSE tarafından onaylanmış ve TS EN 1278 nolu standartta yayımlanmıştır.

Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılmaktadır. Yüksek oksidasyon kuvveti ile ozon, aynı şartlar altındaki klordan 3125 defa daha fazla bakteri-E.coli- tahribatında etkin rol oynamaktadır. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır.

Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz olması nedeniyle, dezenfeksiyon amacıyla özellikle son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Doğal bir dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının hızla yaygınlaşmasına ve güvenle kullanılmasına neden olmuştur.

 

Ozon Gazının Diğer Dezenfektanlara Göre Avantajları Nelerdir?

 

Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır.Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur.Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir.

Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayisinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır.

 

Ozon Gazı Kimyasal Bir Dezenfektan mıdır? 

Hayır, değildir. Ozon gazı soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. Hammaddesi oksijen olan ozon gazı, doğal tek dezenfektandır.

 

Ozon Gazı İnsan Sağlığına Zararlı mıdır?

“Mesleki Güvenlik ve Sağlık Dairesi Merkezi (Occupational Safety and Health Agency, OSHA) kapalı bir mekânda bulunmasına izin verilen maksimum ozon miktarını 0,1 ppm   8 saat olarak belirlemiştir. “Ozon gazı, soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. Kararsız yapısı nedeniyle görevini tamamladıktan sonra tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşür. Kalıntı bırakmayan doğal bir dezenfektan oluşu nedeniyle insan sağlığına zararlı değildir.